^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

W dniach 23 - 25 września 2018 r. w Legnicy obradował XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestniczyły w nim towarzystwa regionalne z całego kraju, w tym Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi. Kongresy organizowane są co cztery lata w różnych miastach Polski a ich gospodarzami były już m.in: Bydgoszcz, Kielce, Warszawa, Radom, Wrocław, Gorzów Wielkopolski. Tegoroczny, przebiegł pod hasłem: "Małe ojczyzny w ojczyźnie wielkiej. Polski ruch regionalny w stuleciu odzyskania niepodległości". Patronat narodowy nad kongresem sprawował Prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczysta inauguracja Kongresu miała miejsce w przepięknie odrestaurowanej sali w Akademii Rycerskiej a uczestniczyli w niej licznie przedstawiciele władz oraz reprezentanci dolnośląskich organizacji pozarządowych i instytucji kultury. W części oficjalnej odznaczeniami wyróżniono zasłużonych regionalistów. Po raz pierwszy w historii Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych została  przyznana Nagroda im. Jana Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2017 r. - nagrodę otrzymała Katarzyna Szkaradnik za wybór, opracowanie naukowe i przedmowę książki Zmieszany zapach jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1999-1953 (książka wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Galerię na Gojach w Ustroniu). Nagrodę specjalną otrzymali Andrzej Talarczyk i Edward Włodarczyk za redakcję naukową książki Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze i architekturze - wczoraj, dziś i jutro (wydawca - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Nadnoteckiego Towarzystwa Kulturalnego).

Ważnym punktem pierwszego dnia Kongresu była msza św. w intencji polskich regionalistów odprawiona w kościele św. Jana.

Drugi dzień Kongresu to dzień obrad plenarnych, obejmujący siedem wystąpień czołowych polskich naukowców zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami regionalizmu. Głos zabierali m.in. prof. Sławomir Partycki, prof. Stanisław Nicieja, prof. Marek Melendyk, ks. prof. Henryk Skorowski. Doświadczeniami z działalności w środowisku lokalnym dzieli się przedstawiciele dolnośląskich stowarzyszeń.

XI Kongres  zakończył się podjęciem Apelu do regionalistów polskich o dążenie do rozwoju i jedności ruchu regionalistycznego.

Po zakończeniu obrad Kongresu, na Zamku Piastowskim, odbyło się V Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie obrad podsumowano pracę Rady Krajowej za lata 2014 - 2018 i wybrano nowe władze Ruchu na kolejne 4 lata. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana Ewa Ambroży - przewodnicząca SMCz.

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi