^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Zebranie sprawozdawczo-wybocze - podsumowanie

Minęła oto kolejna kadencja Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, a w związku z tym, w dniu 22 wrześnie br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszej organizacji. W imieniu ustępującego Zarządu głos zabrała dotychczasowa przewodnicząca S.M.Cz., Ewa Ambroży, która zaprezentowała wykonane prace oraz zrealizowane działania, podjęte w minionej kadencji. Zarząd otrzymał od uczestników zebrania absolutorium, a także został obdarowany zaufaniem do dalszej działalności.

W kadencji 2020-2023 pracował będzie zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w następującym składzie: przewodnicząca - Ewa Ambroży, zastępcy - Antoni Krawczyk oraz Marek Gawron, sekretarz - Agnieszka Dzienia, skarbnik - Bożena Plutecka, a na członków zarządu zostały wybrane następujące osoby: Antonina Termińska oraz Władysław Maciej Żymirski. Komisję Rewizyjną nowej kadencji tworzą: Ryszard Gwiazda, Andrzej Miodyński, Jerzy Nowak, Anna Pilarek i Jerzy Polakowski.

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi