^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

25 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie"

Z końcem listopada 2021 r. ukazał się 25 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie".

Tematem wiodącym tego wydania są dzieje znakomitej czeladzkiej rodziny - rodziny Franciszki i Romana Hercholdów, ich przodków, dzieci i wnuków. W tę, jakże fascynującą,  podróż po przeszłości wybrała się Ewa Ambroży, przewodnicząca Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i redaktor naczelna rocznika.

Innym ważnym tematem tej edycji "Zeszytów" jest obchodzona w 2021 roku 100.rocznica urodzin Czesława Słani – twórcy ponad tysiąca znaczków pocztowych dla poczt wielu państw Europy, obydwu Ameryk, Chin, Nowej Zelandii, Poczty Watykańskiej, ONZ,  a do tego fascynującej i inspirującej osobowości. Dla Czeladzi, której jest honorowym obywatelem, owe obchody miały znaczenie szczególne. O tym artyście i czeladzkich filatelistach z Antonim Krawczykiem rozmawia Wiesława Konopelska.

Na łamach omawianego rocznika czytelnicy znajdą także wspomnienie Kazimierza Koniecznego o jego ojcu Antonim, a także o  Barbarze Kruczkowskiej, honorowym członku Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i  prezes czeladzkiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a nade wszystko niestrudzonej orędowniczki ocalenia od zapomnienia "Dzieci Potulic".

Na pewno zainteresują, a może i zaskoczą czytelników zebrane przez Jerzego Zawadę ciekawostki z historii Czeladzi.

Stałą pozycją "Zeszytów Czeladzkich" stała się Historia jednej fotografii, w której Władysław Maciej Żymirski snuje refleksje o zdjęciu wykonanym przez jego ojca - Jerzego. Całość wieńczą wypisy z przedwojennej prasy zagłębiowskiej, a także artykuł z wydawanego w czasie wojny "Dziennika Porannego" poświęcony czeladzkiej specyfice językowej - "czedzeniu" i "szeplenieniu", uchodzącym wówczas wśród mieszczan za zachowanie w dobrym tonie. Wydanie publikacji sfinansowano z grantu pozyskanego od Miasta Czeladź.

Kliknij, aby pobrać aktualny numer (PDF).

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi