^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Karta Regionalizmu Polskiego

Dzieje narodu i państwa polskiego kształtowały się pod wpływem różnorodnych czynników. Tym, co sprawia, że czujemy się członkami narodu, jest poczucie wspólnoty terytorialnej, na które składają się: dziedzictwo historyczne, religijne, społeczno-kulturalne, a zwłaszcza język. Świadomość ta budzi się i kształtuje już od dzieciństwa w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. Ten niewielki obszar zajmowany przez społeczność lokalną to "mała ojczyzna". Dla każdego człowieka stanowi ona punkt wyjścia dla formowania się jego postaw. Czytaj dalej (kliknij, aby otworzyć cały artykuł).

Zebranie SMC - 17.09.2018 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 17 września (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. 1 Maja 27 w Czeladzi.

W programie m. in. spotkanie z panią Ewą Proszowską córką Jerzego Wiśniewskiego - uczestnika Powstania Warszawskiego, która podzieli się wspomnieniami o swoim Ojcu i jego bracie - Stefanie (też uczestniku Powstania). Jerzy i Stefan Wiśniewscy, to synowie Mariana Wiśniewskiego, wielce zasłużonego dla Czeladzi lekarza, wieloletniego dyrektora i budowniczego czeladzkiego szpitala.

Zostaną też omówione przygotowania do uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 35.lecia naszego Stowarzyszenia, które zaplanowane jest na dzień 2 października (wtorek) o godz. 16.30 w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia przy ul. Dehnelów 45 w Czeladzi.

Zebranie SMC - 19.03.2018 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. 1 Maja 27 w Czeladzi.

W programie m. in. prezentacja filmu "W Czeladzi zagrałem pierwsze dźwięki" o Henryku Kuźniaku, Honorowym Członku naszego Stowarzyszenia. Film został przygotowany przez Miasto Czeladź w 2016 roku.

Profesor Henryk Kuźniak jest czeladzianinem z urodzenia, absolwentem naszej Szkoły nr 1, profesorem muzykologii, wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, twórcą muzyki filmowej do ponad 60 filmów fabularnych, w tym:

  • Vabank,
  • Seksmisja,
  • Chopin. Pragnienie miłości,
  • Na kłopoty Bednarski.

Czeladź - OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego)

"Czeladź - OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego)" to projekt Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, który został wyróżniony w III edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam". Na  konkurs wpłynęło aż 1170 projektów a wybrano tylko 100, które nagrodzone zostały grantami.

Głównym celem naszego projektu jest prezentacja dorobku J. Żymirskiego, w formie moblinej wystawy fotograficznej. Pasja fotograficzna Artysty sprawiła, że jego dorobek stał się swoistą dokumentacją zachodzących zmian nie tylko krajobrazowych, ale także o charakterze społecznym i obyczajowym. Impulsem do przedstawienia w konkursie tego właśnie projektu był fakt, iż w 2017 roku minęła 15 rocznica śmierci Fotografa, który związany był z naszym miastem w latach 1954-2002. Jego ogromna fotograficzna spuścizna, którą dysponuje SMCz, godna jest szerszego zaprezentowania mieszkańcom Czeladzi oraz miast ościennych, gdyż prace Jerzego Żymirskiego, oprócz walorów artystycznych, posiadają wartość dokumentalną. W trakcie przygotowywania wystawy zostaną zdigitalizowane i opisane jego prace istniejące dotychczas w formie odbitek i błon fotograficznych oraz slajdów.

Tablica Tadeusza Kościuszki

14 października 1917 roku Czeladzianie zbiorową manifestacją uczcili setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Uroczysty pochód przeszedł z parku miejskiego do kościoła parafialnego pw św. Stanisława BM, gdzie odbyło się nabożeństwo. Potem Czeladzianie zgromadzili się na Rynku, gdzie na zachodniej ścianie Ratusza została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. Na tablicy, w kamiennej ramie widniała twarz Kościuszki i napis:

 

 

 

 

Najszlachetniejszemu obywatelowi
         Bojownikowi o wolność

Naczelnikowi narodu

TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE

W setną rocznice jego zgonua w jutrzence odradzającej się

niepodległości Ojczyzny
RODACY

Czeladź d. 17 X 1917 r.

U spodu – orzeł Polski

Tablicę poświęcił ksiądz proboszcz Mieczysław Marian Rogójski. Burząc w 1941 r. Ratusz Niemcy zlikwidowali także i tablicę. Wprawdzie istniały domniemania, że tablicę przechował któryś z czeladzkich obywateli, ale do dzisiaj jej nie odnaleziono. Przy figurze św. Jana Nepomucena na Rynku harcerze posadzili "drzewko wolności". Z tych uroczystości zachowały się zdjęcia wykonane przez Wilhelma Kidawę.

W okresie powojennym imię Tadeusza Kosciuszki nadano też ulicy na Piaskach (w 1919 r.), parkowi miejskiemu w Czeladzi i 14 Zagłębiowskiej Drużynie Harcerskiej (w 1932 r.).

Artur Rejdak: Czeladź w czasie I wojny światowej [w:] Zeszyty Czeladzkie 15/2010, s. 8.

Opis tablicy za: J. Wiśniewski: Diecezja Częstochowska: opis historyczny. Marianówek, 1936.

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi