^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Spotkanie redakcyjne zagłębiowskich wikipedystów

Spotkanie redakcyjne zagłębiowskich wikipedystówZapraszamy sympatyków naszego regionu na spotkanie redakcyjne zagłębiowskich wikipedystów które będzie miało miejsce w najbliższą sobotę (16.04) o godz. 10.00, w Czeladzi, w zabytkowym obiekcie dawnej elektrowni przy kopalni Saturn.

Jeżeli posiadasz w swoich zbiorach materiały (dawne zdjęcia, pocztówki, dokumenty itd.),  którymi chcesz się podzielić z innymi mieszkańcami na łamach internetowej encyklopedii Zagłębia Dąbrowskiego przynieś je ze sobą, do zeskanowania na miejscu - oryginały otrzymasz z powrotem, dodatkowo z kopią elektroniczną. Jeżeli posiadasz wiedzę, którą także chcesz się podzielić z innymi pokażemy Ci jak zakładać a potem edytować kolejne hasła w Wiki Zagłębie.

Dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu wielu osób wiedza na temat naszego regionu może znacznie się pogłębić wśród jego mieszkańców dlatego każdy chętny do współpracy będzie bardzo mile widziany! Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Regionalne Forum dla Zagłebia Dąbrowskiego, Galeria Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA", Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi.

Zaproszenie na zebranie

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi zaprasza wszystkich członków i sympatyków na zebranie, które odbędzie się 7 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27.

Promocja Zeszytu Czeladzkiego nr 19

 Promocja Zeszytu Czeladzkiego nr 19_4Pod koniec 2015 roku Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi wydało kolejny - 19 już numer Zeszytów Czeladzkich. W najnowszym numerze dużo uwagi poświęcono Piaskom, ze względu na obchodzoną niedawno 155 rocznicę powstania tej dzielnicy. Znalazł się tam artykuł o kopalni Czeladź i Victorze Viannay'u - dyrektorze kopalni w latach 1912-1931, a jednocześnie jednemu z twórców Piasków. Można przeczytać w nim także wspomnienie Andrzeja Chlęcha o Piaskach. Wszystkie materiały poświęcone Piaskom ilustruje duża ilość zdjęć i dokumentów.

W najnowszym numerze Zeszytów znalazły się również artykuły o Fabryce Wyrobów Ceramicznych Józefów z okazji 90.lecia jego powstania. Wiesława Konopelska - autorka artykułów - przypomina o historii, dawnej świetności i znaczeniu tego zakładu pracy, który "był nie tylko lokalną firmą, ale słynną w Polsce marką sygnowaną białym niedźwiedziem", a jego wyroby  znano na rynkach europejskich i światowych.

Prócz tego w najnowszym numerze Zeszytów Czeladzkich można przeczytać artykuły o obozie dla angielskich jeńców wojennych przy kopalni Saturn w czasie II wojny światowej, ulicy ks. Bolesława Pieńkowskiego w latach 60/70. XX wieku, Benoit Viannay'u - Honorowym Obywatelu Czeladzi 2014 oraz 25 miodowych latach Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi. Znalazła się w nim również dokumentacja wystawy pt. Z rodzinnego albumu: Czeladź i czeladzianie w dawnej fotografii, którą prezentowano w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w październiku i listopadzie 2015 roku. Główną część wystawy tworzyły 33 plansze zdjęciowe ułożone tematycznie.

Promocja Zeszytu Czeladzkiego nr 19 przebiegła w świątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd, a dyskusjom, wspomnieniom i planom na przyszłość jak zwykle nie było końca.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Milośników Czeladzi

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Milośników Czeladzi_6

W dniu 16 listopada 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Przewodniczący stowarzyszenia - Antoni Krawczyk - przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za lata 2011 - 2015. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Po dyskusji nad sprawozdaniami i zgłoszeniu przez uczestników wniosków do działalności w następnej kadencji, walne zebranie członków SMCz jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. W trakcie obrad podjęto również uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka SMCz Pani Agnieszce Sadowskiej - Boroński oraz o nadaniu tytułu Honorowego Członka Zarządu SMCz Panu Arturowi Rejdakowi, wieloletniemu członkowi władz stowarzyszenia. Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzono następnie wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. Po ogłoszeniu wyników głosowania ukonstytułował się Zarząd SMCz na lata 2015 - 2019 w następującym składzie:
 
Przewodnicząca: Ewa Ambroży.
Zastępcy Przewodniczącej: Antoni Krawczyk, Marek Gawron.
Sekretarz: Agnieszka Dzienia.
Skarbnik: Bożena Plutecka.
Członkowie Zarządu: Maciej Żymirski, Rozalia Soćko.
 
Komisja Rewizyjna w następującym składzie:
Przewodniczący: Ryszard Gwiazda.
Członkowie: Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak.
Zastępcy Członków: Jerzy Polakowski, Wiesława Świech.
 
Na zakończenie obrad podziękowano ustępującym członkom Zarządu minionej kadencji kol. Antoniemu Krawczykowi i Arturowi Rejdakowi za dotychczasową wieloletnią pracę w stowarzyszeniu i jego władzach. Nowo wybrany Zarząd oraz wszystkich zebranych zaproszono do pamiątkowych fotografii.
 

Walne zabranie sprawozdawczo - wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi zaprasza członków na walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się 16 listopada 2015 r. o godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27.

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi laureatem grantu

tu_mieszkam_tu_zmieniam_grant_2015_4"Czeladzianie na salonach" to projekt Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, który został wyróżniony w II edycji ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam". Województwo śląskie zgłosiło 211 projektów, z których jury w osobach: prezesa Banku Zachodniego WBK Mateusza Morawieckiego, prezesa Fundacji BZ WBK Elizy Dzwonkiewicz, aktora Kuby Wesołowskiego oraz redaktora naczelnego dziennika "Polska the Times" Pawła Siennickiego nagrodziło 29 projektów.

16 września w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której reprezentanci zwycięskich organizacji odebrali dyplomy i umowy grantowe. SMCz reprezentowała Beta Marcinkowska wieloletni członek Stowarzyszenia i pomysłodawczyni projektu.

Do uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona młodzież z czeladzkich gimnazjów zainteresowana filmem i fotografią. Ich zadaniem będzie zrealizowanie krótkich filmów lub fotoreportaży ukazujących w niebanalny sposób wybitnych czeladzian, np. Czesława Słanię, Zygmunta Szkocnego, Henryka Kuźniaka, Janusza Domagalika, Marka Sikorę, Ilonę Kuśmierską oraz przedstawicieli młodszego pokolenia, np. Łukasza Konopkę.

Celem projektu będzie promocja i upamiętnienie postaci, które wywarły pozytywny wpływ na mieszkańców Czeladzi i przyczyniły się do rozsławienia naszego miasta w kraju oraz za granicą. Mamy także nadzieję, że uda się zbudować wspólnotę międzypokoleniową (członkowie Stowarzyszenia - nauczyciele - młodzież) oraz rozbudzić zainteresowanie gimnazjalistów historią Małej Ojczyzny.

Projekt rozpocznie się w styczniu i potrwa do maja 2016 r., kiedy to profesjonalne jury dokona oceny zrealizowanego materiału i wybierze najlepsze prace będące podsumowaniem programu.

Copyright 2022  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi