^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

25 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie"

Z końcem listopada 2021 r. ukazał się 25 numer rocznika "Zeszyty Czeladzkie".

Tematem wiodącym tego wydania są dzieje znakomitej czeladzkiej rodziny - rodziny Franciszki i Romana Hercholdów, ich przodków, dzieci i wnuków. W tę, jakże fascynującą,  podróż po przeszłości wybrała się Ewa Ambroży, przewodnicząca Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i redaktor naczelna rocznika.

Innym ważnym tematem tej edycji "Zeszytów" jest obchodzona w 2021 roku 100.rocznica urodzin Czesława Słani – twórcy ponad tysiąca znaczków pocztowych dla poczt wielu państw Europy, obydwu Ameryk, Chin, Nowej Zelandii, Poczty Watykańskiej, ONZ,  a do tego fascynującej i inspirującej osobowości. Dla Czeladzi, której jest honorowym obywatelem, owe obchody miały znaczenie szczególne. O tym artyście i czeladzkich filatelistach z Antonim Krawczykiem rozmawia Wiesława Konopelska.

Na łamach omawianego rocznika czytelnicy znajdą także wspomnienie Kazimierza Koniecznego o jego ojcu Antonim, a także o  Barbarze Kruczkowskiej, honorowym członku Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i  prezes czeladzkiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a nade wszystko niestrudzonej orędowniczki ocalenia od zapomnienia "Dzieci Potulic".

Na pewno zainteresują, a może i zaskoczą czytelników zebrane przez Jerzego Zawadę ciekawostki z historii Czeladzi.

Stałą pozycją "Zeszytów Czeladzkich" stała się Historia jednej fotografii, w której Władysław Maciej Żymirski snuje refleksje o zdjęciu wykonanym przez jego ojca - Jerzego. Całość wieńczą wypisy z przedwojennej prasy zagłębiowskiej, a także artykuł z wydawanego w czasie wojny "Dziennika Porannego" poświęcony czeladzkiej specyfice językowej - "czedzeniu" i "szeplenieniu", uchodzącym wówczas wśród mieszczan za zachowanie w dobrym tonie. Wydanie publikacji sfinansowano z grantu pozyskanego od Miasta Czeladź.

Kliknij, aby pobrać aktualny numer (PDF).

Pomnik ku czci poległych w obozach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskich

14 czerwca 2022 roku, po renowacji został ponownie odsłonięty  pomnik zwany przez czeladzian pomnikiem oświęcimskim. Sądzimy, że warto  zapoznać się z jego historią, którą opisał pan Artur Rejdak w opracowaniu "Czeladzkie pomniki" wydanym w 2008 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi.

Pomnik - płyta nagrobna, na rogu ulic Katowickiej i Nowopogońskiej, zawiera urnę z prochami więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Urnę z Oświęcimia do Czeladzi przywiozła sztafeta motocyklowa składająca się z 27 osób, głównie byłych więźniów i członków ich rodzin.

Pomnik został osłonięty 4 października 1947 roku przez wojewodę Aleksandra Zawadzkiego i poświęcony przez proboszcza czeladzkiej parafii ks. Józefa Sobczyńskiego. Napis na płycie opracował Teodor Jaworek a brzmi on:

1939 - 1945 BOHATEROM POLEGŁYM W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH I WIĘZIENIACH HITLEROWSKICH ZA POLSKĘ WOLNOŚĆ I LUD

Pomnik powstał z inicjatywy ówczesnego Czeladzkiego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, którego prezesem był Jan Hetmańczyk, a sekretarzem Władysława Nocoń. Funkcję burmistrza Czeladzi pełnił Józef Rak.

Pomnik nosi obiegową nazwę OŚWIĘCIMSKIEGO, a rocznicowe uroczystości przed nim odbywają się w dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i Czeladzi, tj. 27 stycznia. Stanął w miejscu, gdzie od 1929 roku do II wojny światowej, znajdował się  obelisk ku czci trzech żołnierzy polskich, poległych 10 marca 1919 r. obok kopalni "Saturn" w walce z Niemcami.

Księga pamiątkowa uroczystości (kronika) z odsłonięcia i poświęcenia pomnika, znajduje się w siedzibie Czeladzkiego Koła Kombatantów przy ulicy Szpitalnej. Należy nadmienić, ze w dniu odsłonięcia pomnika, na porannej mszy świętej w miejscowym kościele, został także poświęcony sztandar Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Koła Czeladź.   

Zebranie SMC 23.05.2022 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi poświęcone panu Jerzemu Żymirskiemu - uznanemu fotografikowi, członkowi naszego Stowarzyszenia, laureatowi Nagrody Miasta Czeladź.

Zebranie odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 (Kamienica Konarzewskich) 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. W programie m.in. prezentacja okolicznościowych wydawnictw filatelistycznych: karty pocztowej, znaczka i datownika.

Zaproszenie na zebranie 13.12.2021 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 17.00.

W programie prezentacja najnowszego 25  numeru "Zeszytów Czeladzkich". Spotkanie odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22  (Dom Konarzewskich).

Zaproszenie na zebranie 22.11.2021 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 17.00.

W ramach obchodów 100.rocznicy urodzin Czesława Słani, o tym światowej sławy grawerze znaczków pocztowych i banknotów oraz jego związkach z Czeladzią opowie znany czeladzki filatelista, nasz kolega - pan Antoni Krawczyk.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godz. 17.00 w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22  (Dom Konarzewskich).

Nowa siedziba Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi oraz wszystkie zainteresowane osoby informujemy, że nasza nowa siedziba znajduje się w budynku przy ulicy Szpitalnej 5 B (obok DPS "Senior").

Zapraszamy w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 i w środy od 11.00 do 13.00.

Dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym możliwe było odnowienie nowego lokalu oraz sprawna przeprowadzka, a zwłaszcza:

  • Czeladzkiemu Klubowi Sportowemu i panu Mirosławowi Trybulcowi za pomalowanie lokalu,
  • Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za pomoc w transporcie sprzętu, wyposażenia, zbiorów i dokumentów.

Po raz kolejny mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie.

Dziękujemy także dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Katowickiej 42 za 5 - letnią gościnę, a władzom samorządowym Miasta Czeladź za przychylność i zrozumienie naszych potrzeb oraz udostępnienie nam - mamy nadzieję - stałej już siedziby, do której wszystkich serdecznie zapraszamy.

Nie bylibyśmy "miłośnikami", gdybyśmy nie dorzucili faktu historycznego do tego wydarzenia. Nasza obecna siedziba znajduje się w zabytkowym domu, w którym w przeszłości przez blisko 40 lat mieszkał - pozostający we wdzięcznej pamięci wielu pokoleń Czeladzian lekarz -  dr Marian Wiśniewski, budowniczy nowego szpitala, wielkiego serca społecznik.

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi