^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Stowarzyszenie wyróżnione!

Podczas tradycyjnego, noworocznego spotkania, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym w styczniu Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi otrzymało wyróżnienie "Przyjaciela Powiatu". Pielęgnowanie histori Czeladzi, działalność społeczno - edukacyjna to domena Antoniego Krawczyka, prezesa Stowarzyszenia, w imieniu którego nagrodę odebrał Marek Gawron. Gratulujemy!

Rocznica Wybuchu w Łaźni Miejskiej

laznia29122013_229.12.2013 o godzinie 12.00 pod pomnikiem poświęconym "Pamięci Członków Związku Orła Białego Którzy Zginęli w Czasie Okupacji Hitlerowskiej" odbyła się uroczystość poświęcona 73 rocznicy wybuchu w łaźni miejskiej.

Aby upamiętnić ten dzień kwiaty pod pomnikiem złożyli Burmistrz Czeladzi Teresa Kosmala wraz z zastępcą Teresą Wąsowicz, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Czeladzi oraz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi.

69 Rocznica Wyzwolenia Czeladzi

69rocznia_4W dniu 27.01.2014 punktualnie o godzinie 12.00 pod pomnikiem poświęconym Bohaterom poległym w obozach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskich, odbyły się uroczyste obchody poświęcone 69 rocznicy wyzwolenia Czeladzi spod hitlerowskiej okupacji.

W uroczystościach wzięli udział Burmistrz Czeladzi Teresa Kosmala wraz z zastępcą ds. społecznych Teresą Wąsowicz oraz zastępcą ds. komunalnych Jakubem Szurdygą, Starosta Powiatu Krzysztof Malczewski, Radny Rady Miasta Dominik Penar,  przedstawiciele: Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, Harcerskiego Kręgu Seniora Związku Harcerstwa Polskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz dzieci biorące udział w tegorocznej Harcerskiej Akcji Zima.

Pamięć o "Dzieciach Potulic"

potulice_3Apelem pod obeliskiem upamiętniającym gehennę najmłodszych ofiar drugiej wojny światowej, zwanych "Dziećmi Potulic" rozpoczęły się 19 lutego uroczystości obchodów 69 rocznicy powrotu dzieci z obozu w Potulicach do Czeladzi.

Pod obeliskiem pamięci przy Muzeum Saturn złożono kwiaty i zapalono znicze. W gronie osób przybyłych były władze miasta Czeladź z burmistrz Teresą Kosmalą i zastępcą burmistrza Teresą Wąsowicz, pracownik naukowy Muzeum Auschwitz Bohdan Piętka, kombatanci - byli więźniowie obozu w Potulicach i innych obozów, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi oraz dyrektorzy jednostek miejskich. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Miasta Czeladź.

30-lecie istnienia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

30-lecie istnienia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Uroczyste obchody 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi odbędą się w dniu 21 października 2013 r. o godz. 17.00 w kawiarence Hali Sportowej MOSiR przy ul. Sportowej 2.

Copyright 2023  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi