^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Karta Regionalizmu Polskiego

Dzieje narodu i państwa polskiego kształtowały się pod wpływem różnorodnych czynników. Tym, co sprawia, że czujemy się członkami narodu, jest poczucie wspólnoty terytorialnej, na które składają się: dziedzictwo historyczne, religijne, społeczno-kulturalne, a zwłaszcza język. Świadomość ta budzi się i kształtuje już od dzieciństwa w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. Ten niewielki obszar zajmowany przez społeczność lokalną to "mała ojczyzna". Dla każdego człowieka stanowi ona punkt wyjścia dla formowania się jego postaw. Czytaj dalej (kliknij, aby otworzyć cały artykuł).

Copyright 2024  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi