^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Zebranie sprawozdawczo-wybocze - podsumowanie

Minęła oto kolejna kadencja Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, a w związku z tym, w dniu 22 wrześnie br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszej organizacji. W imieniu ustępującego Zarządu głos zabrała dotychczasowa przewodnicząca S.M.Cz., Ewa Ambroży, która zaprezentowała wykonane prace oraz zrealizowane działania, podjęte w minionej kadencji. Zarząd otrzymał od uczestników zebrania absolutorium, a także został obdarowany zaufaniem do dalszej działalności.

W kadencji 2020-2023 pracował będzie zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w następującym składzie: przewodnicząca - Ewa Ambroży, zastępcy - Antoni Krawczyk oraz Marek Gawron, sekretarz - Agnieszka Dzienia, skarbnik - Bożena Plutecka, a na członków zarządu zostały wybrane następujące osoby: Antonina Termińska oraz Władysław Maciej Żymirski. Komisję Rewizyjną nowej kadencji tworzą: Ryszard Gwiazda, Andrzej Miodyński, Jerzy Nowak, Anna Pilarek i Jerzy Polakowski.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzizapraszana Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 22 września (wtorek) 2020 r. w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrowniaw Czeladzi ul. Dehnelów 45 o godz. 16.45, drugi termin 17.00.

UWAGA: członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu Członków SMCz obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356), tj. do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa.

Spotkanie SMC 24.02.2020 r.

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 24 lutego o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 1 Maja 27.

W programie prezentacja multimedialna makiety XIX. wiecznej Czeladzi dostępnej w budynku Urzędu Miasta od 30 grudnia 2019 r. O procesie powstawania makiety i źródłach informacji o wyglądzie naszego miasta w XIX stuleciu opowie  współautor projektu pan  Jan Powałka. 

Zebranie SMC 25.11.2019 r.

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja 23 numeru "Zeszytów Czeladzkich", w którym znajdują się artykuły o: Marii Nogajowej,  Henryku Łyżwińskim budowniczym Czeladzi dwudziestolecia międzywojennego,  kobietach działających w Związku Orła Białego,  doktorze Marianie Wiśniewskim,  Arturze Rejdaku  naszym wieloletnim działaczu,  czeladzkich cechach,  historii powstania jednej z  fotografii autorstwa Jerzego Żymirskiego oraz  przedruki artykułów dotyczących Czeladzi  z "Kuriera Sosnowieckiego" z  1904 r.  Publikacja zawiera bogatą dokumentację fotograficzną oraz reprodukcje wielu prac Marii Nogajowej i Henryka Łyżwińskiego.

Maria Nogajowa - bibliotekarz, artysta, społecznik - o wystawie

Maria Nogajowa -  bibliotekarz, artysta, społecznik: w 120. rocznicę urodzin taki tytuł nosi wystawa dostępna w Galerii "Exlibris" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi od pierwszych dni października. Została przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi we współpracy z czeladzką Książnicą i miała na celu uhonorowanie tej niezwykle ważnej dla naszej społeczności lokalnej bibliotekarki i animatorki życia społeczno-kulturalnego. Chcieliśmy też przypomnieć  postać, która przez blisko 50 lat miała ogromny wpływ na życie kulturalne miasta: prowadziła bibliotekę, organizowała  wieczory literackie, odczyty, teatrzyki, kursy malarstwa dla dzieci i dorosłych, przygotowywała i wygłaszała audycje radiowe, brała aktywny udział w życiu miasta.  Chcieliśmy przybliżyć  osobę, która wielu mieszkańcom powojennej Czeladzi pomagała w nauce czytania i pisania, która w grafikach i rysunkach utrwaliła odchodzące w niebyt budynki starej Czeladzi.

Na wystawie zobaczyć można bogatą kolekcję zdjęć pokazujących Marię Nogajową w różnych okresach jej życia - od najstarszego z 1917 po ostatnie z roku 1983. Prezentujemy też całą gamę dokumentów osobistych oraz całą kolekcję jej prac: rysunki i szkice starej Czeladzi, portrety olejne, pejzaże i kwiaty, szkice portretowe, okolicznościowe kartki wysyłane znajomym i bliskim a nawet igielniki własnoręcznie wykonane przez Panią Marię.Wystawie towarzyszy katalog, okolicznościowa karta pocztowa i tzw. Twój Znaczek.Informujemy, że wystawę można zwiedzać dom końca 2019 r. w godzinach pracy czeladzkiej biblioteki.

Kliknij, aby otworzyć folder z wystawy (PDF).

Maria Nogajowa bibliotekarz, artysta, społecznik

Zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi wyjątkowo w pierwszy poniedziałek miesiąca, tj. 7 października 2019 r. o godz. 17.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.

Spotkanie poświęcone będzie pani Marii Nogajowej, wieloletniej kierowniczce czeladzkiej biblioteki, malarce starej Czeladzi, osobie wielce oddanej innym. Okazją do spotkania jest 120. rocznica jej urodzin, mijająca 30 września i wystawa jej poświęcona przygotowana przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Jeśli macie jakieś pamiątki po Pani Marii, to proszę zabierzcie je ze sobą, jeśli macie jakieś wspomnienia z Nią związane (osobiste lub z przekazów bliskich i znajomych), to proszę podzielcie się nimi na spotkaniu.

Copyright 2023  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi